bet365投注国有资产监督管理委员会欢迎您!
您的位置:首页 > 国资监管

市国资委监管企业2017年12月经济指标快报

发布时间:2018-01-02 17:05   来源:南宁市国资委   作者:南宁市国资委
 
现将市国资委监管企业2017年12月经济指标快报公布如下:
 
                                                                                                    单位:亿元
企业名称 资产总额 净资产 保值增值率 营业收入 2016年12月营业收入 同比增长率 利润总额 2016年12月利润 同比增长率 上缴税费 2016年12月上缴税费 同比增长率 工业总产值 2016年12月工业总产值 增长率
城建集团 902.97 305.22 104.45% 44.43 40.58 9.49% 2.89 2.79 3.58% 2.38 2.45 -2.86% 6.82 5.72 19.23%
威宁集团 288.14 133.71 101.59% 62.69 51.02 22.87% 1.04 2.77 -62.45% 3.54 3.35 5.67% 1.85 2.38 -22.27%
建宁水务集团 209.29 53.11 114.96% 26.83 25.34 5.88% 4.3 4.05 6.17% 3.57 2.79 27.96% 13.9 12.22 13.75%
交通投资集团 337.79 122.61 102.29% 12.05 10.14 18.84% 0.71 0.593 19.73% 0.68 0.49 38.78%   
轨道交通集团 562.15 172.25 101.44% 16.48 10.17 62.05% 1.55 1.35 14.81% 1.70 1.32 28.79% 4.05 1.72 135.47%
产投集团 255.98 62.35 75.00% 75.96 77.56 -2.06% 0.41 -1.09 137.82% 3.28 6.76 -51.48% 95.35 85.2 11.91%
大地飞歌集团 5.12 2.13 98.10% 2.45 2.47 -0.81% 0.17 0.16 6.25% 0.16 0.16 0.00%   
农工商集团 39.86 9.15 101.14% 3.24 5.70 -43.16% 0.075 0.496 -84.88% 0.52 0.24 116.67%   
金融投资集团 30.18 24.12 117.00% 1.02 0.85 20.00% 0.49 0.331 48.04% 0.17 0.14 21.43%   
汇总数 2631.48 884.65 101.55% 245.15 223.83 9.53% 11.635 11.45 1.62% 16 17.70 -9.60% 121.97 97.03 25.70%
分享到: